Welkom!

voorkant wsw (symb en verb spel)

Welkom op de website wijzerspel.nl.
Deze website is bedoeld voor ouders, begeleiders en opvoeders die jonge kinderen een rijke en uitdagende speelomgeving willen bieden. Een omgeving waarin iedere dag weer iets nieuws te leren en te ontdekken valt.

Rijk spelaanbod daagt kinderen uit om te laten zien wat zij al kunnen en weten en tot het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zo kunnen wij (opvoeders en begeleiders) passend en rijker vervolgaanbod ontwerpen en aanbieden, ook voor de kinderen die al veel meer weten en kunnen dan wij gedacht hadden.

Wijzer-Spel maakt onderdeel uit van:

Hoogbegaafd Hoorn, Specifieke zorg en begeleiding voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Anita Chrispijn, Begeleiding meer- en hoogbegaafdheid

Volg de Wijzer-Spel-Werkplaats op Facebook