Nieuws!

AFWEZIG

Tot 7 januari 2019 liggen de werkzaamheden even stil, maar daarna gaan we weer enthousiast en gedreven aan de slag met elkaar.

DE WIJZER-SPEL-WERKPLAATS

Vanaf maandag 7 januari 2019 is de Wijzer-Spel-Werkplaats weer geopend! Het nieuwe aanbod vindt u elders op de website, onder de tab Wijzer-Spel-Werkplaats.

BREENTREEN

Na de kerstvakantie start ook breentreen weer. Hoogbegaafde kinderen komen wekelijks bijeen om te spelen, te werken, te onderzoeken en te leren. Ieder kind werkt eerst een periode individueel en daarna in een klein passend groepje, aan zijn eigen doel, geformuleerd door kind, ouders én de groepsleerkracht. In nauwe samenwerking met elkaar kunnen we realiseren dat kinderen leren en werken op passend niveau. Door de inzet van kennis en vaardigheden van school, ouders en Hoogbegaafd Hoorn te bundelen kan het hoogbegaafde kind (weer) floreren!