Producten

Wijzer-Spel-Wijzer

observeer en organiseer passend spel!

De Wijzer-Spel-Wijzer© is een handige tool bij het signaleren van een eventuele ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind. Op basis van spelobservaties kan het niveau van de verschillende ontwikkelingsgebieden vastgesteld worden en kunnen begeleiders en opvoeders (weer) passend spelaanbod ontwerpen en een uitdagende speel-leeromgeving creëren. Passend aanbod, waarmee kinderen zich kunnen ontwikkelen in de zone van naaste ontwikkeling in een omgeving waarin nieuwsgierigheid en betrokkenheid centraal staat. De wijzer-Spel-Wijzer is te bestellen via info@hoogbegaafdheid-hoorn.nl. Prijs € 17,50

Wijzer-Spel-Werk

Wijzer-Spel-Werk© levert iedere week een actuele, prikkelende, creatief-denken-opdracht voor die kinderen in uw groep die extra aanbod nodig hebben. De opdrachten sluiten aan bij de actualiteit en daagt deze groep kinderen uit om samen op onderzoek uit te gaan, het onderwerp uit te spitten en op passende wijze te presenteren en af te sluiten.  De opdrachten zijn op te nemen in de weektaken van de kinderen en vragen drie instructie/begeleiding/bespreek-momenten in de week. Wijzer-Spel-Werk© is inzetbaar voor al uw meer- en hoogbegaafde kinderen  op uw school. Meer informatie over of aanmelden voor Wijzer-Spel-Werk© kan via info@hoogbegaafdheid-hoorn.nl. Kosten € 47,50 per maand.