Wijzer-Spel op de basisschool

Kinderen maken zich al spelend de wereld en de bijbehorende kennis en vaardigheden eigen. Zij doorlopen hierbij de bekende ontwikkelingsfasen (Piaget) van manipulerend spel, het spel met de rolgebonden handelingen, het symbolische spel en de fase van het spel met de regels. Na deze fase stopt de ontwikkeling echter niet, kinderen blijven ‘spelen’ met de omgeving waarin zij opgroeien, om zo steeds weer nieuwe vaardigheden te kunnen ontwikkelen (bijv. actie op touw zetten en gesprekken met de gemeente aanvragen om speeltuin in de buurt op te kunnen knappen). Deze fase zouden we de fase van het formele spel kunnen noemen (Chrispijn, 2012)

Wanneer we echter goed kijken en luisteren naar het spelende kind, zullen we ontdekken dat sommige kinderen deze fasen zeer snel doorlopen. Deze kinderen hebben wellicht geen behoefte aan rollenspel in groep 1/2 van de basisschool, maar begeven zich al in de fase van spel met de regels! Dit betekent een andere onderwijsbehoefte, zoals o.a. leren lezen en rekenen, informatie willen vergaren en nadenken over echte, grotere kwesties, onderzoeken.

De praktijk leert ons dat jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong al snel hun verwachtingen gaan bijstellen, wanneer blijkt dat school niet aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. Het kind past zich aan en de ontwikkelingsvoorsprong is al snel niet meer zichtbaar.

Binnen de kleutergroepen wordt het meer- en hoogbegaafde kind steeds vaker gesignaleerd, onder andere op basis van het spelgedrag van het kind. In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt het echter niet gemakkelijk bij deze jonge meer- en hoogbegaafde kinderen het actuele ontwikkelingsniveau vast te stellen en ze vervolgens te laten spelen, werken en leren op passend niveau. Daarnaast is er soms sprake van twijfel over het aanbieden van activiteiten op hoger niveau. Men is van mening dat een vier-jarig kind nog ‘lekker moet kunnen spelen’ in een kleutergroep, samen met leeftijdsgenootjes. Maar lekker spelen lukt pas als het kind, samen met andere kinderen, uitgedaagd wordt door interessant spelaanbod.

Woensdag-Middag-Sessies

Heeft U ideeën en ondersteuning nodig bij het verijken van het onderwijsaanbod, het signaleren van meer- en hoogbegaafd bij het jonge kind, het vaststellen van het actuele ontwikkelingsniveau of het ontwerpen van passend spelaanbod? Heeft uw school behoefte aan een plusklas voor jonge HB’ers? Kom dan meedoen met de Woensdag-Middag-Sessies, waarbij we dieper ingaan op de onderwijsbehoeften van jonge HB’ers en we met elkaar de mogelijkheden onderzoeken om het onderwijsaanbod voor deze kinderen te vergroten en te versterken.

Meer info of aanmelden via telefoonnummer 06 33305224 of mail info@hoogbegaafdheid-hoorn.nl.

Laten we goed blijven kijken en luisteren naar deze kinderen en vooral Hoog Spel aan (blijven) bieden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.